2021-22 Term Dates

  • Term 1: September 8 - October 20 (30 days)

  • Term 2: October 21 - December 9 (32 days)

  • Term 3: December 13 - February 4 (29 days)

  • Term 4: February 7 - March 23 (30 days)

  • Term 5: March 24 - May 11 (30 days)

  • Term 6: May 12 - June 22 (29 days)